Erkend onafhankelijk hypotheek advies rondom duurzaam wonen

Stappenplan energiezuinig huis

In 2015 heeft de Nederlandse regering samen met 195 andere landen een internationaal verdrag gesloten over de klimaatverandering. Hoofdlijnen in dit verdrag waren o.a.:

– het terugbrengen van de broeikasgassen;
– gemiddelde temperatuurstijging van max. 2 graden

Dit verdrag is in mei 2019 door de Eerste Kamer uitgewerkt middels de Klimaatwet, waarin de volgende uitgangspunten voor Nederland afgesproken zijn:

– vermindering van 49% van de uitstoot broeikasgas in 2030 t.o.v. 1990
– vermindering van 95% van de uitstoot broeikasgas in 2050 t.o.v. 1990
– 100% energie-neutrale elektriciteit in 2050.

In 2022 moeten alle gemeenten de “transitievisie warmte” gereed hebben, waarin in een tijdspad per wijk aangegeven wordt op welke wijze deze wijk aardgasvrij wordt gemaakt.

De regering en gemeenten richten zich met name op het aardgasvrij maken van Nederland maar het vereist een veel bredere aanpak omdat het meeste rendement gemaakt wordt indien een aantal maatregelen tegelijk aangepakt worden.

Stappenplan Duurzaam wonen hypotheek advies

Een energiezuiniger huis: waar begin je? Maak alvast een goede start met dit stappenplan en investeer in een vrijblijvende afspraak met 1 van onze adviseurs.

Stap 1: Verduurzamen van de woning
Bij deze stap check je op welke manier je energie kan gaan besparen
Naar stap 1

Stap 2: Financiering
Bij deze stap wordt de afweging gemaakt op welke manier de investering gefinancierd wordt
Naar stap 2

Stap 3: Plan een vrijblijvende afspraak in
Bij deze stap ga je samen met een adviseur de resultaten van de woningtest in combinatie met de financieringsmogelijkheden bespreken.
Naar stap 3